Новини

Тенденцията на китайския пазар на санитарен фаянс и бъдещото развитие

Тенденцията на китайския пазар на санитарен фаянс и бъдещото развитие

Китайската индустрия за санитарен фаянс е индустрия с дълга история, след реформата и отварянето през 1978 г., поради развитието на пазарната икономика, скоростта на развитие на китайската индустрия за санитарен фаянс също се ускорява. Според онлайн мрежата за пазарни проучвания, пусната през 2023 г. -2029 Проучване на състоянието на пазара на индустрията за санитарен фаянс в Китай и анализ на отчета за потенциала за развитие на инвестициите, към 2020 г. общият размер на пазара на индустрията за санитарен фаянс в Китай достигна 270 милиарда юана, от които вътрешният пазар представлява 95%, експортният пазар представлява останалите 5%.

С развитието на китайската икономика, пазарът на китайската санитарна фаянс индустрия също се разширява, особено през последните години, размерът на пазара нараства, от 2018 до 2020 г. пазарът на китайската санитарна фаянс индустрия расте с годишна ставка от 12,5%.Очаква се до 2025 г. размерът на пазара на санитарен фаянс в Китай да достигне 420 милиарда юана, а темпът на растеж да достигне 13,2%

С развитието на китайската индустрия за санитарен фаянс, техническото й ниво също се подобрява и предприятията инвестират в научноизследователска и развойна дейност.Потребителското търсене на санитарни продукти продължава да нараства.Хората преследват комфорта и качеството на живот, така че функцията и дизайнът на продуктите за баня са се превърнали във важен фактор за покупка. Изискванията на хората към продуктите за баня не се ограничават до основната функционалност, но обръщат повече внимание на красотата, опазването на околната среда и интелигентността на продукта.Висококачествените продукти за баня могат да осигурят удобно изживяване при използване и могат да съответстват на стила на декорация на къщата.

Иновациите в индустрията за баня също получават все по-голямо внимание.През последните години някои компании започнаха да се съсредоточават върху създаването на марка „IP“ и продуктови иновации, като въвеждат нови дизайнерски концепции и технологии за пускане на продукти с иновативни характеристики, които се различават от традиционните продукти за баня.Иновацията не се отразява само във външния вид на дизайна на продукта, но и в подбора на материали, функционални приложения и модели за продажба.Компаниите активно си сътрудничат с дизайнерите, чрез иновативното мислене и професионалните познания на дизайнерите, за да създават уникални продукти за баня и да предоставят персонализирани решения.

Конкуренцията на пазара на санитарен фаянс става все по-ожесточена.Изборът на потребителите става все по-разнообразен.Вътрешните добре познати марки за баня активно разширяват пазарния дял и са положили много усилия в публичността на марката и маркетинговите стратегии.В същото време добре познати чуждестранни марки за баня също увеличиха усилията си за промоция на китайския пазар.Предприятията за санитарен фаянс трябва да подобрят качеството на продуктите и нивото на обслужване, да укрепят изграждането на собствена марка, да подобрят конкурентоспособността на пазара.

В обобщение, статуквото на индустрията за санитарен фаянс показва характеристиките на разширяване на размера на пазара, нарастващо потребление, интелигентност, енергоспестяване и опазване на околната среда, иновации и конкуренция.Следователно бъдещата тенденция на развитие на китайската санитарна промишленост е много ясна.В бъдеще производството на санитарен фаянс в Китай ще продължи да се развива и расте с по-добри пазарни перспективи.

В същото време ожесточената пазарна конкуренция също така изисква от предприятията да бъдат в крак с пазарното търсене, да пускат иновативни и конкурентни продукти, да предоставят персонализирани решения, да укрепват изграждането на марка, да разширяват пазарния дял и да обръщат внимание на тенденцията за развитие на науката и технологиите и околната среда изисквания за защита и постоянно подобряване на качеството на продукта и нивото на обслужване.По този начин, за да се конкурираме в индустрията за баня в непобедима позиция и да постигнем по-голямо пространство за развитие.


Време на публикуване: 12 юли 2023 г